Warna dan pola
• Warna terang mengesankan luas
• Warna gelap mengesankan sempit
• Pola vertikal ruang terkesan lebih tinggi
• Pola horizontal memberi kesan rendah
• Bergambar bersar menyempitkan ruang